Living, Travel

Visit in Oslo! Wizyta w Oslo!

Just in 9 days I’m gonna celebrate 5 years in Norway. Time flies! For a very long time I felt like a tourist in that city but now I can say I feel more like an inhabitant.

In this post I will tell you what to see, what to do on your visit in Oslo – tips for those on the budget will be included as well – yes Norway is an expensive country, but there are things you can see/do that won’t ruin you.

Oslo is a capital of Norway and the biggest city in the country. It is situated at the end of Oslofjord. It was founded in 1049 by the King Harald Hardråde. The metropolitan area has an estimated population of 1.71 million, but the municipality of Oslo has a population of 658,390.

Już za 9 dni będę świętowała 5 lat w Norwegii. Ale ten czas leci! Przez długi okres czasu czułam się tutaj jak turystka, ale teraz czuję się bardziej jak mieszkaniec.

W tym wpisie opowiem Wam co zobaczyć, co zrobić podczas Waszej wizyty w Oslo – załączę też informacje dla osób, które nie chcą wydawać majątku – tak, Norwegia to drogi kraj, ale można zrobić rzeczy, które nie zrujnują Was.

Oslo jest stolicą Norwegii oraz największym miastem kraju. Znajduje się ono na końcu Oslofjord’u. Miasto zostało założone w 1049 roku przez Króla Harald’a Hardråde. Aglomeracja Oslo ma populację 1.71 miliona ludzi, ale samo miasto ma populację 658,390 ludzi.

P1050756View over the city from Ekeberg neighborhood.

Widok na miasto z dzielnicy Ekeberg.

When to come: If you prefer warmer weather come between May and August (just don’t expect tropical paradise), but if you don’t mind cold come between December and March (it might get very cold).

How long to stay: Oslo is a perfect spot for a weekend trip. If you plan to visit museums I would recommend to stay 1 or 2 days longer.

Climate: Oslo has a humid continental climate. In summer you can expect temperatures over 20°C (however temperatures over 30 degrees are rather rare). In winter you can expect temperatures below 0°C (for example -10°C). If you ask me about rain… yes it can rain, rain a lot so pack your umbrella just in case 😉 In summer be prepare for a long days. You can expect over 18 hours of daylight (actually it’s not completely dark, I would say kinda grey’ish), but in winter expect darkness… We usually go to work when it’s dark, and we come back home when it’s dark – usually in winter time it’s light for about 6 hours.

Kiedy przyjechać: Jeżeli lubicie cieplejszą pogodę, najlepiej przyjechać między majem a sierpniem (nie oczekujcie tropików), jeżeli nie przeszkadza Wam zimno, najlepiej przyjechać między grudniem a marcem (może  być bardzo zimno).

Na jak długo przyjechać: Oslo to idealne miejsce na weekendowy wypad. Jeżeli planujecie wycieczki do muzeów, polecam zostać jeden lub dwa dni dłużej.

Kilmat: Oslo posiada wilgotny kontynentalny klimat. W lecie można oczekiwać temperatur powyżej 20°C (niestety temperatury powyżej 30°C są rzadkością). W ziemie można oczekiwać temperatur poniżej 0°C (na przykład -10°C). Jeżeli pytacie o deszcz… tak może padać, dużo padać dlatego polecam każdemu zabranie parasolki tak na wszelki wypadek 😉 W lecie bądźcie gotowi na długie dni. Możecie oczekiwać ponad 18 godzin światła słonecznego (w zasadzie to nie jest kompletnie ciemno, powiedziałabym szarawo), ale w zimie oczekujcie ciemności… Idziemy do pracy jak jest ciemno i wracamy do domu kiedy jest ciemno – w czasie zimy jasno jest przez maksymalnie 6 godzin. 

dsc01870

Norwegian Parliament (Stortinget)

Norweski Parlament (Stortinget)

13112011053

In Norway even trees are prepared for winter 😉

W Norwegii nawet drzewa są przygotowane na zimę ;-)

dsc08038

Winter in Oslo can be fun!

Zima w Oslo może być fajna!

What to see: For people on the budget I believe best way to visit Oslo is by foot. I also highly recommend buying Oslo Pass (it is a card  valid for 24/48/72 hours that allows you to use public transport, gives you chance to visit many museums and gives you other advantages like discounts for restaurants and other activities). I would recommend to start your visit with a day walk around the neighborhood. You can start by visiting Oslo Opera house. It is a modern building from 2007 situated near by the central train station. You can go on the roof and enjoy the view from top (on the sunny day I highly recommend sunglasses – sun reflection is pretty strong). You can take a look at Barcode Buildings – very high, modern buildings.

Co zobaczyć: Dla ludzi z ograniczonym budżetem najlepszym sposobem na zobaczenie Oslo jest pieszo. Również szczególnie polecam zakup Oslo Pass (jest to karta ważna przez 24/48/72 godziny, która umożliwa poruszanie się komunikacją miejską, wstęp do wielu muzeów, oraz da wiele więcej, jak zniżki do restauracji czy innych atrakcji). Polecam zacząć zwiedzanie miasta od jednodniowej wycieczki po okolicy. Możecie zacząć od wizyty w Operze narodowej. Jest to nowoczesny budynek z 2007 roku, który znajduje się niedaleko głównej stacji kolejowej. Można wejść na dach budynku i podziwiać widok z góry (w słoneczne dni polecam okulary przeciwsłoneczne – odbicie słońca od marmuru jest bardzo silne). Z góry można zobaczyć budynki Barcode – wysokie i nowoczesne budownictwo. 

dsc07655

Oslo Opera house

Opera narodowa w Oslo

dsc_1782

Barcode buildings

Budynki Barcode

My favorite spot in the city is Akershus Fortress. It is a medieval castle that was built to protect the city. It was also used as a prison. You can also visit Royal Mausoleum where Norwegian Royalty have been buried. It is situated just by the harbor. Here you can also visit the Norwegian Armed Forces Museum and Norway’s Resistance Museum (use Oslo Pass). Here you can observe islands and view over the city, city hall and Aker Brygge.

Moim ulubionym miejscem w mieście jest Twierdza Akershus. Jest to średniowieczny zamek zbudowany w celu obrony miasta. Był on też używany jako więzienie. Można również zobaczyć mauzoleum norweskiej rodziny królweskiej. Zamek znajduje się bezpośrednio nad morzem. Tu możecie odwiedzić szereg muzeów o charakterze militarnym (można tu wykorzystać Oslo Pass). Z zamku można zobaczyć  wyspy oraz piękny widok na miasto, ratusz i dzielnicę Aker Brygge.

p1050919

Akershus Fortress

Twierdza Akershus

Another place worth visiting is the City Hall (Rådhus). Here every year on December 10 the Nobel Peace Prize ceremony takes place. Visit in the city hall is free of charge.

Kolejnym miejscem wartym zobaczenia jest Ratusz (Rådhus). To tutaj każdego roku 10-tego grudnia odbywa się ceremonia wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. Wizyta w ratuszu jest bezpłatna.

dsc07629

the City Hall

Ratusz

In the neighborhood of the city hall you can visit Aker Brygge. It is a modern neighborhood popular for shopping, dining and entertainment. It is located on the former ship yard of Akers Mekaniske Verksted. Here you can visit The Astrup Fearnley Museum of Modern Art.

Niedaleko od ratusza można odwiedzić dzielnicę Aker Brygge. Jest to nowoczesna dzielnica popularna dla sklepów, restauracji i różnych rozrywek. Jest ona ustytuowana na dawnej stoczni Akers Mekaniske Verksted. Tutaj można również odwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej Astrup Fearnley.

p1050948

View over Aker Brygge from Akershus Fortress

Widok na Aker Brygge z twierdzy Akershus

If you are around the city hall I highly recommend to take a boat trip to neighborhood island like Hovedøya, Lindøya, Gressholmen or penisula Nessoden (access to islands via public transportation). They are perfect spots for a walk or a picnic. In summer, islands are popular spots for sunbathing and swimming (for me water is a bit too cold).

Jeżeli znajdujecie się w okolicy ratusza warto wybrać się promem na wyspy w okolicy takie jak Hovedøya, Lindøya, Gressholmen czy półwysep Nessoden (dostęp do wysp możliwy za pomocą transportu publicznego). Wyspy są popularnym miejscem na spacer czy piknik. W lecie wyspy są obleganym miejscem na opalanie czy kąpiel (dla mnie woda jest za zimna).

dsc_0421

Hovedøya island

wyspa Hovedøya

If you like sculptures you need to visit Frogner Park where Gustav Vigeland installation is located (212 sculptures). I have to say those sculptures are a bit special and to be honest they are too much for me 😉 But maybe you will like them. Visit in the park is free of charge.

Jeżeli lubicie rzeźby musicie się wybrać do Parku Frogner gdzie można zobaczyć rzeźby Gustava Vigelanda (212 rzeźb). Muszę przyznać, że te rzeźby są dość specyficzne i mówiąc prawdę nie przemawiają one do mnie 😉 Ale może Wam przypadną do gustu. Wizyta w parku jest bezpłatna.

dsc01781

One of sculptures in Frogner Park

Jedna z rzeźb w Parku Frogner

Another place I love to visit is Holmenkollenbakken ski jump hill (situated at Holmenkollen neighborhood). It has a size of HS134, a construction point of K-120. Here you can visit Holmenkollen Ski Museum. You will have an access there to the lift that will take you to the top of the ski jump tower. The view from there is amazing. In summer you can also try zip lining.

Kolejnym miejscem, które uwielbiam odwiedzać jest skocznia narciarska Holmenkollenbakken (Usytuowana w dzielnicy Holmenkollen). Skocznia jest wielkości HS134, a jej punkt konstrukcyjny to K-120. Tutaj można również odwiedzić Muzeum Narciarstwa Holmenkollen. Tam też jest dostęp do windy wjeżdżającej na szczyt wierzy. Widok jest niesamowity. W lecie można również skorzystać z zip-lining, czyli kolejki tyrolskiej.

dsc07727

Holmenkollen ski jump tower in the summer

Skocznia narciarska Holmenkollen w lecie

dsc07704

View over the city from the top of the ski jump tower

Widok na miasto ze szczytu skoczni narciarskiej

sam_0650

Ski jump tower during  FIS Ski Jumping World Cup

Skocznia narciarska podczas zawodów Pucharu Świata

If you are visiting Oslo during winter time you really need to try sledging (toboggan run) at Korketrekkeren (former bobsleigh track). It starts at Frognerseteren and ends at Midtstuen metro station. To get back to the top of the hill you simply catch the metro back up to Frognerseteren for another run. Korktrekkeren is 2000 metres long, and the elevation drop is 255 metres. Riding in Korketrekkeren is free, but sled rental costs NOK 80-135 per day. It is so much fun!

Jeżeli odwiedzacie Oslo w czasie zimy koniecznie musicie spróbować zjazdu na sankach na Korketrekkeren (dawny profesjonalny tor saneczkowy). Trasa zaczyna się na przystanku metra Frognerseteren a kończy się na przystanku metra Midtstuen. Żeby wrócić na górę wystarczy, że wsiądziecie z sankami do metra. Korktrekkeren ma 2000 metry długości, a spadek wynosi 255 metry. Zjazdy z Korketrekkeren są bezpłatne, ale wynajem sanek kosztuje 80-135 koron na dzień. Dobra zabawa gwarantowana!

2012-02-12-14-07-31

Me on sledges

Ja na sankach

In the center of Oslo you can visit the Royal Palace, which is the official residence of the present Norwegian monarch. Every 17th of May, Royal Family greets people from the balcony. 17th of May is a National holiday in Norway – the Constitution Day. You can also see here change of the guard in front of the palace.

W centrum  Oslo można odwiedzić Pałac Królewskich, który jest oficjalną siedzibą norweskich monarchów. Każdego roku, 17-stego maja, rodzina królewska pozdrawia ludzi z balkonu. 17-sty maja jest świętem narodowym w Norwegii – Święto Kontytucji. Przed pałacem możecie również zobaczyć zmianę warty.

dsc07585

 Royal Palace

Pałac Królewski

Oslo can offer many nice museums. I highly recommend visit to Norwegian Museum of Cultural History (open-air museum with 155 buildings from different regions of Norway and beautiful Gol Stave Church), The Viking Ship Museum (Oseberg, Gokstad and Tune viking ships), Kon-tiki Museum (museum about Kon-tiki expedition) and Munch Museum (museum dedicated to the life and work of an artist Edvard Munch)The first three museums are situated on Bygdøy penisula – you can get there by bus or by a boat (you can also find there beach Kro, Oscarshall Castle and Bygdøy Royal Estate – official summer residence of the King). Munch museum in the near future will be relocated to the area of Bjørvika (from Tøyen).

W Oslo można odwiedzić wiele ciekawych muzeuów. Szczególnie mogę polecić Norweskie Muzeum Ludowe (Skansen z 155 budynkami z różnych regionów Norwegii oraz pięknym kościołem klepkowym Gol Stavkirke), Muzeum Łodzi Wikingów (Statki wikingów Oseberg, Gokstad i Tune), Muzeum Kon-tiki (muzeum poświęcone wyprawie Kon-tiki) i Muzeum Muncha (muzeum poświęcone życiu i twórczości Edvarda Muncha). Pierwsze trzy muzea znajdują się na półwyspie Bygdøy – można się tam dostać za pomocą autobusu lub łodzi (tutaj można również znaleźć plażę Kro, Zamek Oscarshall oraz letnią posiadłość króla). Muzeum Muncha w niedalekiej przyszłości zostanie przeniesione do dzielnicy Bjørvika (z dzielnicy Tøyen).

p1050839Gol Stave Church

Kościół klepkowy Gol Stavkirke

p1050875

Viking ship

Łódź wikingów

For lazy people I can recommend tram ride around the city – tram 12 goes from Majorstuen to Kjelsås. During the ride you can see Frogner Park, Aker Brygge, City hall, Akershus Fortress, train station and Grünerløkka (it is a popular neighborhood in Oslo with many cafes, restaurants and pubs – trendy place to be).

Dla bardziej leniwych polecam przejażdżkę tramwajem po mieście – tramwaj 12 na trasie od Majorstuen do Kjelsås. Podczas jazdy można zobaczyć Park Frogner, Aker Brygge, ratusz, twierdzę Akershus, stację kolejową i dzielnicę Grünerløkka (jest to popularna dzielnica w Oslo z wieloma kawiarniami, restauracjami i pub’ami – modne miejsce).

For people who like walks I can recommend walk along Aker river (Akerselva). It is a main river of Oslo that starts at Lake Maridal. River follows the urban areas Nydalen, Sagene, Grünerløkka, Grønland, whereby it finally ends in Bjørvika (8.2 kilometres long) – perfect walk through the history of Oslo! Almost every year you can attend walk along Aker river by torchlight (September).

Dla ludzi lubiących spacery mogę polecić spacer wzdłuż rzeki Aker  (Akerselva). Jest to główna rzeka Oslo, która wypływa z jeziora Maridal. Rzeka przepływa przez dzielnice takie jak Nydalen, Sagene, Grünerløkka, Grønland aż do ujścia rzeki w dzielnicy Bjørvika (długość rzeki  to 8.2 kilometrów) – idealny spacer przez historię Oslo! Prawie co roku można wziąć udział w spacerze wzduż rzeki Aker przy świetle pochodzni (wrzesień).

dsc_0142

Waterfall in Aker river

Wodospad na rzece Aker

Oslo also a perfect spot for people who like nature and hiking. You can go to Lake Maridalen, Lake Bogstadvann, Lake Nøklevann, Lake Songsvann (just a short metro ride) and from there you can go to Ullevålseter, Frognerseter and so on. In winter Oslo is popular for cross-country skiing (you can see so many people with their skis in metro or the bus), if you are more downhill person you can go to Oslo Winter Park at Tryvann.

Oslo to idealne miejsce dla ludzi, którzy lubią naturę i wędrówki. Można się wybrać do jeziora Maridalen, jeziora Nøklevann jeziora Songsvann (krótka podróż metrem) i stamtąd można się wybrać do Ullevålseter, Frognerseter i tak dalej. Zima to idealny czas na spróbowania narciarstwa biegowego – jest ono tutaj bardzo popularne (często można zobaczyć ludzi w metrze czy autobusie z nartami), jeżeli wolicie narciarsto alpejskie możecie się wybrać do Zimowego Parku w Tryvann.

dsc08879

Lake Sognsvann

Jezioro Sognsvann

As you can see you can do many things in Oslo. Many of those things won’t even ruin your budget 🙂 I hope you will visit Oslo and me 🙂

Jak możecie zauważyć w Oslo można zrobić bardzo wiele. Dużo z tych rzeczy nawet nie zrujnuje Waszego budżetu 🙂 Mam nadzieję, że przyjedziecie do Oslo i do mnie 🙂

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply